Việc triển khai các chương trình tín dụng chính sách, góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo. Hoạt động tính dụng chính sách trên địa bàn đã nhận được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị. Củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội, Ban đại diện tiếp tục tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố tiếp tục giành một phần nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng CSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, coi đây là nhiệm vụ xuyên suốt đến năm 2030.

Anh Cà Văn Cương, bản Phường xã Chiềng Ngần, TP Sơn La là người được vay vốn của NHCSXH, anh vui mừng nói: Đầu năm 2022 gia đình tôi được vay vốn gói hỗ trợ sau đại dịch Covid 19, gia đình cũng được vay 50 triệu đồng. với số vốn đó gia đình cũng mua được 2 con bò và 1 con lợn. hiện tại con bò đã chửa cả 2 con, lợn đã đẻ rồi. Sắp tới này gia đình cũng mong muốn tiếp tục được vay vốn các gói hỗ trợ của nhà nước. Gia đình sẽ chăm sóc và nuôi dưỡng đàn vật nuôi cho phát triển tốt hơn. 

Vốn vay giải quyết việc làm giúp nhiều gia đình thoát nghèo

Bà Tòng Thị Nhung, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Chiềng Cọ PT Sơn La cho biết: Tổ chức hội phụ nữ cũng là tổ chức luôn nhận được sự uỷ thác với NHCSXH. Trong qúa trình vay vốn tổ chức hội cũng luôn phối hợp với các đồng chí tổ trưởng tổ vay vốn, tuyên truyền đến các hộ vay, thực hiện qui trình vay đảm bảo đúng theo qui định. Trong qúa trình vay cán bộ phụ nữ trên địa bàn xã sử dụng vốn vay đúng mục đích và có hiệu quả. 
Tiết giảm chi phí, thời gian giao dịch cho người dân, Ngân hàng CSXH khu vực Thành phố thực hiện tốt phương châm “Giao dịch, giải ngân, thu nợ tại xã, phường” vào một ngày cố định trong tháng. Đồng thời, cho vay ủy thác với 42 hội, đoàn thể của 12 xã, phường với 212 chi hội tổ, bản. Việc nhận ủy thác, không chỉ giúp hội viên, đoàn viên tiếp cận nguồn vay vốn chính sách, còn phát huy vai trò tổ chức hội trong việc quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Cùng với đó, mạng lưới tổ tiết kiệm và vay vốn được thành lập để hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của khách hàng, bảo đảm nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến với các đối tượng thụ hưởng kịp thời, thuận lợi, công khai, dân chủ.
Đến nay, Thành phố có 207 tổ tiết kiệm và vay vốn với gần 5.700 khách hàng. Các tổ xây dựng quy chế, vận động các thành viên gửi tiết kiệm trung bình 50 nghìn đồng/tháng, số tiền nhỏ nhưng đã trở thành đồng vốn giúp đỡ gia đình các thành viên khi khó khăn. Chuyển tải các chính sách tín dụng ưu đãi và giám sát quá trình sử dụng vốn vay, còn có sự tham gia của tổ trưởng tổ dân phố, trưởng bản vào hoạt động tín dụng. Đến nay, 143 tổ trưởng, trưởng bản trên địa bàn tham gia vào hoạt động tín dụng chính sách. Các tổ trưởng tham gia tích cực, nắm bắt kết quả hoạt động tín dụng và phối hợp với tổ chức đoàn thể nhận ủy thác, ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn xử lý những khó khăn, vướng mắc tại địa bàn, giám sát quá trình sử dụng vốn vay.
Chị Nguyễn Thị Hồng Yến, Cán bộ tín dụng Phụ trách phường Chiềng An, Phòng giao dịch NHCSXH thành phố Sơn chia sẻ: Là 1 cán bộ tín dụng khi nhận được hồ sơ của tổ tiết kiệm vay vốn gửi lên, tôi sẽ kiểm tra giám sát bộ hồ sơ, đảm bảo theo đúng qui trình qui định của NHCSXH thì thực hiện phê duyệt cho vay. Đối với các hồ sơ mà chưa đảm bảo theo qui định thì bản thân là cán bộ, tôi hướng dẫn chỉ bảo nhiệt tình cho các tổ trưởng cũng như trong tổ chức hội trong cách hoàn thiện hồ sơ để đảm bảo 1 bộ hồ sơ pháp lý, tạo điều kiện cho khách hàng khi được vay vốn của ngân hàng chính sách, tiếp xúc với nguồn vốn và thực hiện làm hồ sơ đơn giản và các thủ tục tinh giảm gọn nhẹ để vay vốn của ngân hàng chính sách xã hội. 

Một điểm giao dịch trên địa bàn TP.Sơn La


Theo ông Lê Thái Hà, PGĐ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Sơn La: Bộ phận tín dụng thành phố, trực thuộc ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Sơn La đã có nhiều nỗ lực cố gắng, tận tâm tận lực để tập chung cao nhiệm vụ chuyên môn nhiệm vụ được giao, giải ngân kịp thời tất cả các nguồn vốn, đặc biệt nguồn vốn cho vay theo nghị quyết số 11 của CP và cho vay theo nghị định 28 CP để tập chúng cao cho việc đưa vốn thuận lợi và kịp thời nhất cho tất cả các đối tượng trên địa bàn thành phố. Để tạo thêm nguồn lực để đầu tư có hiệu quả. Chúng tôi khẳng định tất cả tập chung cao đến nay các chương trình đã được bộ phận tín dụng thành phố được đánh giá là hiệu quả trong việc giải ngân và trong việc sử dựng vốn vay của bà con. 
Thời gian qua ban đại diện NHCSXH TP đã thực hiện 1 cách nghiêm túc, chủ động tích cực các nội dung ban chỉ đạo ngân hàng chính sách xã hội tỉnh. Hàng tháng, hàng quí Ban đại diện đã tập chung vào việc tuyên truyền vào các chương trình hỗ trợ cho vay cho các đối tượng. Nhờ vậy các chương trình mục tiêu quốc gia đã được hỗ trợ từ nguồn ngân hàng chính sách xã hội, tạo sự khích lệ, tạo sụ chuyển biến người dân đã từng bước cải thiện đời sống. Từ nguồn vốn vay này công tác giảm nghèo đã được triển khai 1 cách bền vững.


CTV