Báo cáo từ Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình cho biết: Xác định hoạt động dạy nghề hỗ trợ giúp cho hội viên nông dân tiếp cận được kiến thức, khoa học kỹ thuật, ngành nghề mới, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, hàng năm Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ nông dân cùng với Hội Nông dân các cấp tiến hành khảo sát nhu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh và đăng ký số lớp, ngành nghề đào tạo. 


Hội Nông dân các cấp tỉnh Hòa Bình hỗ trợ mở các lớp tập huấn, đào tạo
cho nông dânlàm nông nghiệp công nghệ cao (Ảnh minh họa: Hà Linh) 


Giai đoạn từ 2018 đến nay các cấp Hội trong tỉnh đã trực tiếp tổ chức 33 lớp cho 1.320 Hội viên Nông dân; phối hợp tổ chức 89 lớp cho 3.560 lượt người; trong đó giới thiệu và tạo việc làm cho trên 4.150 Hội viên nông dân đã tham gia học nghề. Học viên tham gia lớp dạy nghề được tiếp thu những kiến thức theo chương trình đào tạo trình độ sơ cấp nghề và hướng dẫn thực hành của giảng viên tại cơ sở sản xuất, trang trại, các mô hình tiêu biểu ở địa bàn nông thôn. Sau thời gian học nghề, các học viên đã được các doanh nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất lớn có nhu cầu tuyển dụng vào làm việc với mức thu nhập ổn định từ 3,5-7 triệu đồng/người/tháng, tỷ lệ nông dân sau học nghề có việc làm đạt trên 85%.

Bên cạnh đó, hằng năm Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh đã trực tiếp tổ chức hàng chục lớp dạy nghề và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề cho 526 lao động nông thôn với các nghề trồng cây có múi theo VietGap, chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thuỷ sản, may công nghiệp,... Sau học nghề có trên 90% học viên tìm được việc làm thường xuyên và có thu nhập ổn định. Việc hỗ trợ dạy nghề của Trung tâm luôn gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm tại địa phương và các hoạt động hỗ trợ nông dân về vốn, vật tư phân bón..., để phục vụ hội viên nông dân sản xuất đạt hiệu quả.

Để công tác dạy nghề, hỗ trợ việc làm cho nông dân đạt hiệu quả, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh còn tăng cường các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân về vốn, vật tư nông nghiệp, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, thông tin thị trường; tổ chức hội thảo kết nối, ký kết liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; quảng bá giới thiệu sản phẩm.  

Đến nay, Trung tâm Dậy nghề và Hỗ trợ nông dân đã tổ chức 4 cuộc hội nghị giới thiệu và trưng bày các sản phẩm máy nông nghiệp; hỗ trợ cung cấp hơn 140.000 tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm (VNPT check) cho hội viên nông dân các huyện Cao Phong, Kim Bôi, Lạc Sơn, TP. Hòa Bình, Tân Lạc; cung ứng 31 máy nông nghiệp các loại; Trung tâm đã phối hợp với Hội Nông dân các huyện, TP cung ứng trên 2.060 tấn phân bón theo phương thức trả chậm.

Xác định rõ vai trò ý nghĩa của việc ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, những năm qua, Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình đã tích cực phối hợp với các sở, ngành chức năng, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức hội thảo, tập huấn... chuyển giao kiến thức khoa học kỹ thuật, công nghệ mới trong trồng trọt và chăn nuôi cho hội viên nông dân. Việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất đã góp phần quan trọng nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích.

Mặt khác, việc tuyên truyền, hướng dẫn hội viên nông dân tham gia phát triển các mô hình kinh tế tập thể cũng được các cấp Hội triển khai. Thời gian qua đã có một số mô hình kinh tế tập thể làm tốt việc gắn kết nông dân cùng phát triển sản xuất, nâng cao giá trị hàng hóa, tạo ra vùng sản xuất tập trung, mang lại nguồn lợn nhuận lớn, ổn định cho hội viên. Đó là: Hợp tác xã chăn nuôi Gà xã An Bình huyện Lạc Thủy; Hợp tác xã trồng rau hữu cơ xã Cư Yên huyện Lương Sơn; Hợp tác xã Bưởi đỏ xã Thanh Hối, rau susu xã Quyết Chiến, huyện Tân Lạc…  

Ngoài ra, việc xây dựng mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp cũng được Hội Nông dân các cấp triển khai. Hiện, toàn tỉnh thành lập được 102 tổ Hội nghề nghiệp với 1.610 thành viên tham gia, là tiền đề cho việc thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã, góp phần đổi mới và thúc đẩy xây dựng các mô hình kinh tế, hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn, tạo thêm nhiều việc làm cho nông dân.

Việc chủ động và tích cực phối hợp đẩy mạnh các hoạt động dạy nghề, tạo việc làm cho hội viên đã góp phần nâng cao vai trò của các cấp Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình, thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững./.


Hà Linh