Được biết, tại tỉnh Quảng Nam, hầu hết dự án vay vốn giải quyết việc làm được người dân đầu tư vào chăn nuôi, trồng trọt và kinh doanh tổng hợp. Trong tổng số dự án cho vay, dự án thuộc kinh tế hộ gia đình chiếm đa số, tập trung ở khu vực nông thôn, thu hút lực lượng lao động nông nghiệp, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nông dân.
Theo ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nông Sơn, chương trình cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm thực sự đã trở thành một trong những kênh quan trọng hỗ trợ người lao động có thêm cơ hội việc làm, giúp các hộ dân ổn định cuộc sống, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Xác định vốn vay giải quyết việc làm là một trong những kênh quan trọng hỗ trợ người dân có thêm “cần câu” để thúc đẩy phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững, những năm qua, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Nông Sơn đã triển khai đầy đủ, kịp thời và công khai các chính sách liên quan đến chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đến các điểm giao dịch trên địa bàn; phối hợp với các phòng, ban, hội, đoàn thể các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân tiếp cận nguồn vốn.
Người dân tiếp cận nguồn vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nông Sơn cũng đã xây dựng chỉ tiêu kế hoạch hàng năm, chuyển tải nguồn vốn kịp thời đến với đối tượng thụ hưởng và tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn nhằm mang lại hiệu quả; Chú trọng hướng dẫn nghiệp vụ cho vay và triển khai đầy đủ văn bản chỉ đạo liên quan đến chương trình cho vay giải quyết việc làm đến cấp ủy, chính quyền và các tổ chức hội, đoàn thể; qua đó nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc phối hợp quản lý, hướng dẫn, thẩm định đảm bảo cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích và sử dụng hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương.
Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách vay vốn giải quyết việc làm, giúp các gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn trong việc duy trì và mở rộng sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản, nâng cao thu nhập cho người lao động tại địa phương. 

Từ nguồn vốn vay, người dân đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, vượt qua thời điểm khó khăn

Theo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Nam, vốn giải quyết việc làm là chính sách cho vay ưu đãi, kịp thời. Nguồn vốn đã đạt hiệu quả cao trong giải quyết việc làm và cải thiện, từng bước nâng cao thu nhập, đời sống người lao động. 
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh cũng như các sở, ngành tổ chức các lớp tập huấn giúp các hộ vay vốn sử dụng đồng vốn hiệu quả.
“Thời gian qua, việc thẩm định, giải ngân chương trình vốn vay giải quyết việc làm cho người dân luôn tạo sự thuận lợi, giải ngân kịp thời. Cùng với các chương trình cho vay hộ nghèo, cho vay học sinh, sinh viên, thông qua Quỹ Quốc gia về việc làm, chương trình vốn vay giải quyết việc làm đã thực sự góp phần quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh” - Lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam chia sẻ.
Cũng theo Lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam Hiện nay nhu cầu vay vốn cao nên thời gian tới Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tiếp tục phối hợp với Sở LĐTBXH cùng các đoàn thể khảo sát các mô hình để hỗ trợ kịp thời, giúp các hộ tiếp cận nguồn vốn vay phát  triển kinh tế. Đồng thời, tăng cường công tác thu hồi nợ đến hạn để đẩy nhanh quay vòng vốn hỗ trợ người dân./.


CTV