Phó Tổng Giám đốc NHCSXH, kiêm Giám đốc Chi nhánh NHCSXH TP Lê Thị Đức Hạnh phát biểu tại hội nghị.

Theo Phó Giám đốc NHCSXH Hà Nội – Phạm Văn Quyết cho biết, để triển khai Nghị quyết 11 vào cuộc sống, Chi nhánh đã thành lập và phân công các thành viên Ban chỉ đạo, tham mưu UBND TP, phối hợp các Sở và chỉ đạo Phòng giao dịch cấp huyện rà soát, tổng hợp nhu cầu vay vốn; tham mưu UBND TP phân bổ nguồn vốn được giao đến cơ sở, chỉ đạo xác nhận hộ có mức sống trung bình để triển khai cho vay.

Kết quả, đến ngày 30/9 tổng số vốn giải ngân đạt 110.314 triệu đồng, với 1.935 khách hàng vay vốn, trong đó: Cho vay hỗ trợ tạo việc làm 100.000 triệu đồng với 1.724 khách hàng; cho vay nhà ở xã hội là 4.442 triệu đồng, với 6 khách hàng mới. Cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến: 1.770 triệu đồng cho 107 khách hàng với 177 học sinh, sinh viên được vay vốn. Cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng  bởi đại dịch Covid-19: 10.685 triệu đồng với 133 khách hàng.

Đặc biệt, trong những tháng đầu năm 2022, Chi nhánh đã tiếp tục giải ngân cho 105 người sử dụng lao động trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho 38.905 người lao động theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ  số tiền 162 tỷ đồng. Lũy kế từ khi triển khai thực hiện cho vay đến nay, toàn Chi nhánh đã giải ngân cho 262 lượt người sử dụng lao động với tổng số tiền 324 tỷ đồng để trả lương cho 76.925 lượt người lao động; lũy kế doanh số thu nợ đạt 96 tỷ đồng. Đến 30/9, dư nợ cho vay chương trình này còn 228 tỷ đồng, với 105 doanh nghiệp đang vay vốn.

Ông Phạm Văn Quyết đánh giá, các chương trình tín dụng chính sách giải ngân qua NHCSXH đã góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô, thực sự là công cụ, giải pháp đắc lực trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, hạn chế tín dụng đen và giải quyết các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn TP.

Theo báo cáo của Chi nhánh NHCSXH TP Hà Nội, đến ngày 30/9, tổng nguồn vốn hoạt động tại Chi nhánh đạt 12.792 tỷ đồng, tăng 968 tỷ đồng so với năm 2021. Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác của  ngân sách TP đạt 5.634 tỷ đồng, tăng 926 tỷ đồng so với đầu năm; nguồn vốn nhận ủy thác của ngân sách quận, huyện, thị xã đạt 737 tỷ đồng, tăng 97 tỷ đồng so với đầu năm, với 29/30 đơn vị cấp huyện đã chuyển vốn ủy thác sang NHCSXH.

Tăng trưởng dư nợ tín dụng 9 tháng đầu năm tập trung tại các chương trình: giải quyết việc làm tăng 1.366 tỷ đồng , nước sạch và môi trường tăng 195 tỷ đồng, cho vay người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP số tiền 66 tỷ đồng. Doanh số thu nợ đạt 3.627 tỷ đồng, bằng 79% doanh số cho vay. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đến 30/9/2022 đạt 12.746 tỷ đồng, với trên 253.000 khách hàng đang vay vốn, tăng 960 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng đạt 8,1%.

Một hoạt động trọng tâm trong thời gian qua là tham mưu các cấp tổ chức tổng kết thành công 20 năm thực hiện Nghị quyết 78/2002/NĐ-CP về tín dụng chính sách đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

 Phó Tổng Giám đốc NHCSXH, kiêm Giám đốc Chi nhánh NHCSXH TP Lê Thị Đức Hạnh cho biết: Trong 9 tháng đầu năm, chi nhánh đã phát động nhiều đợt thi đua như thi đua nâng cao chất lượng tín dụng; đẩy mạnh huy động vốn ủy thác, vốn tổ chức và dân cư, triển khai cho vay kịp thời, hoàn thành kế hoạch dư nợ, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát huy kết quả đạt được, những tháng cuối năm, Chi nhánh sẽ tích cực tham mưu TP chuyển bổ sung 500 tỷ đồng ủy thác để cho vay. Tập trung giải ngân nguồn vốn tăng trưởng và vốn thu hồi, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao năm 2022, đặc biệt là chỉ tiêu kế hoạch cho vay các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

Bên cạnh đó, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền qua các phương tiện báo, đài, cổng thông tin điện tử, tổ chức chính trị xã hội, tổ tiết kiệm vay vốn và mỗi cán bộ NHCSXH phải có trách nhiệm như một tuyên truyền viên để người vay vốn hiểu về chủ chương chính sách của Chính phủ, các chương trình tín dụng của NHCSXH, sử dụng đúng mục đích và nâng cao ý thức, trách nhiệm trả nợ của người vay vốn.

PV