Theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 quy định: Mức hỗ trợ tối đa với chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động là 1,5 triệu đồng/người mỗi tháng, trong thời gian hỗ trợ tối đa sáu tháng. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ được nộp trong thời gian từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022.  


 

Hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động là 1,5 triệu đồng/người mỗi tháng. Ảnh PA


Theo nội dung hỗ trợ “Chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động”, người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Người sử dụng lao động đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ; Thay đổi cơ cấu công nghệ theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Bộ luật Lao động;

- Có doanh thu của quý liền kề trước thời điểm đề nghị hỗ trợ giảm từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm 2019 hoặc năm 2020;

- Có phương án hoặc phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp có phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

- Mức hỗ trợ tối đa 1,5 triệu đồng/ người lao động/ tháng, thời gian hỗ trợ tối đa 6 tháng, tương ứng mức hỗ trợ cao nhất là 9 triệu đồng/ người lao động. Thời hạn nộp hồ sơ đề nghị là từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022.

Như vậy, so với quy định của Luật Việc làm và Nghị định 28/2015/NĐ-CP, ngày 12/3/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, mức hỗ trợ được tăng từ 1 triệu đồng lên 1,5 triệu. Các điều kiện hỗ trợ người sử dụng lao động trong việc đào tạo duy trì việc làm cho người lao động đã được đơn giản hóa hơn, tạo điều kiện cho người sử dụng lao động và quy định việc phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp để xây dựng phương án tổ chức đào tạo.

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cũng đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố nhanh chóng phổ biến, thông tin đến các doanh nghiệp trên địa bàn, cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đặc biệt, phải tránh việc lợi dụng chính sách; đào tạo không đúng kế hoạch, không bảo đảm chất lượng; người học sau khi đào tạo được cấp chứng chỉ đào tạo, do cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp.

Đối với các doanh nghiệp có cơ sở đào tạo, nhưng ngành nghề trong doanh nghiệp đa dạng, các cơ sở đào tạo của doanh nghiệp chỉ đảm nhiệm được một số ngành nghề nhất định, nên việc phối hợp với cơ sở đào tạo để bảo đảm đáp ứng được nhu cầu đào tạo đa dạng của doanh nghiệp./.

PV