Một trong những chính sách quan trọng mà Nghị quyết 11 đưa ra đó chính là tiếp tục cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch vay vốn theo quy định tại Nghị định 74 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
Ngay sau khi chính sách đi vào cuộc sống, hệ thống Ngân sách chính sách xã hội từ Trung ương đến các địa phương đã khẩn trương vào cuộc với nhiều giải pháp nhằm giúp người dân sớm tiếp cận được nguồn vốn vay giải quyết việc làm.
Ông Châu Đình Ngữ - Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế) đánh giá, đây là chính sách vô cùng nhân văn, kịp thời của Đảng, Nhà nước nhằm giúp người dân địa bàn Thị xã Hương Thủy nói  riêng, cả nước nói chung vượt qua những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra.

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế) 

Nhận thức được điều này, thời gian qua, quán triệt các chỉ đạo từ Trưng ương đến địa phương, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Thị xã Hương Thủy đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành, địa phương tập trung huy động mọi nguồn lực nhằm triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi việc làm kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng. 
Đồng thời, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Thị xã Hương Thủy cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đến các cấp, các ngành, người lao động và nhân dân biết. 
Sau khi giải ngân, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Thị xã Hương Thủy cũng đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát để các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn lực của Nhà nước, tránh trục lợi chính sách.
Theo đó, ngoài nguồn vốn đã được phân bổ cho các chương trình tín dụng, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Thị xã Hương Thủy đã được bổ sung 37,88 tỷ đồng để triển khai thực hiện các chương trình tín dụng năm 2022 theo Nghị quyết 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
“Nhờ làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phần lớn những thông tin về các chương trình tín dụng mới, nhất là các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết 11/NQ-CP đã được người dân trên địa bàn Hương Thuỷ tiếp cận và tham gia thụ hưởng” - Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Thị xã Hương Thủy cho hay. 

 Nhiều người dân được tiếp cận nguồn vốn vay từ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Thị xã Hương Thủy 

Cũng theo ông Châu Đình Ngữ - Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, tính đến ngày 31/10/2022, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Thị xã Hương Thuỷ đã tiến hành giải ngân cho vay 4 chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết 11/NQ-CP với số tiền hơn 36 tỷ đồng, cùng hơn 400 khách hàng tham gia vay vốn.
“Trong đó giải ngân chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho gần 300 khách hàng, số tiền 15 tỷ đồng” - ông Châu Đình Ngữ chia sẻ. 
Cũng theo Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế) Châu Đình Ngữ, tổng dư nợ từ nguồn vốn chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm tại Ngân hàng Chính sách xã hội Thị xã Hương Thuỷ là hơn 62 tỷ đồng, qua đó giúp phát triển các mô hình sinh kế bền vững, tạo công ăn việc làm ổn định, giúp giải quyết việc làm hiệu quả cho rất nhiều người lao động địa phương.

CTV