Hơn 1.000 lao động được tiếp cận nguồn vốn

Một điểm giao dịch trên địa bàn Thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước

Trao đổi với chúng tôi, đại diện Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Phước Long cho biết, thông qua chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm theo Nghị định 74 của Chính phủ, Phòng giao dịch đã giúp cho nhiều đối tượng lao động có cơ hội tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi để mở rộng, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo việc làm và tăng thêm thu nhập cho bản thân và cho gia đình nâng cao chất lượng cuộc sống theo hướng bền vững, từ đó góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Theo thống kê, tính đến thời điểm 23/6/2022, tổng dư nợ chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là 50.181 triệu đồng, cho 1.083 lao động tại địa phương.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Phước Long đã thực hiện giải ngân với tổng số tiền là 13.326 triệu đồng, hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 242 lao động tại địa phương.

Là đơn vị giải ngân cho vay nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ trên địa bàn thị xã, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã luôn quan tâm triển khai thực hiện tốt các chương trình, đặc biệt là nguồn vốn vay giải quyết việc làm từ Nghị định 74.

“Bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền những ưu đãi của nguồn vốn vay đến người dân, Phòng giao dịch ngân hàng CSXH thị xã luôn thực hiện giải ngân cho vay một cách thuận lợi và nhanh chóng” - đại diện Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Phước Long chia sẻ.

Trong thời gian tới, để chính sách tín dụng này tiếp tục đi vào cuộc sống và ngày càng phát huy hiệu quả, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Phước Long tiếp tục phối hợp với các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền chính sách vay vốn Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện sử dụng vốn vay, đôn đốc, khuyến khích người vay vốn tham dự các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật như: khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư…để nâng cao trình độ sản xuất kinh doanh.

Tạo “đòn bẩy” cho người lao động mở rộng sản xuất, kinh doanh

Nhiều lao động có cơ hội tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi để mở rộng, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh


Đại diện Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Phước Long cho biết, chương trình tín dụng cho vay hỗ trợ tạo việc làm thực hiện theo Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 9/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 8/11/2019 với nhiều ưu đãi thuận lợi cho người lao động. Với mức cho vay tối đa hiện nay đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh đã lên đến 2 tỷ đồng/dự án và 100 triệu đồng cho 1 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.

Trong đó, người lao động cũng được nâng mức cho vay tối đa từ 50 triệu đồng lên 100 triệu đồng/người lao động. Thời hạn cho vay tối đa là 120 tháng, đáp ứng được nhu cầu vay vốn để đầu tư vào các mục đích có thời gian thu hồi vốn dài trên 5 năm như chăn nuôi đại gia súc, trồng cây cao su, trồng cây công nghiệp dài ngày…

Việc nâng mức cho vay và thời hạn cho vay là phù hợp với thực tiễn, đáp ứng kịp thời nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng và là một giải pháp hiệu quả nhằm góp phần hạn chế, đẩy lùi “tín dụng đen”.      

“Chính sách này đã góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp, hỗ trợ vốn vay cho người lao động, từ đó tạo đòn bẩy cho người lao động mở rộng sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các cấp chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, trong những năm qua, hàng trăm lao động, hộ giai đình tại thị xã Phước Long nói riêng và tỉnh Bình Phước nói chung đã có việc làm, phát triển kinh tế hiệu quả, góp phần không nhỏ vào phát triển đời sống kinh tế - xã hội ở địa phương” - đại diện Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Phước Long cho hay.

PV