Có thể khẳng định, cùng với sự mạnh dạn, quyết tâm thoát nghèo, bằng nguồn vốn vay thông qua Quỹ Quốc gia về việc làm, trong những năm qua, nhiều người dân trên địa bàn phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) đã tự tạo cho mình cơ hội để vươn lên làm giàu, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, nhìn một cách khách quan, tổng thể thì để người dân có thể tiếp cận được nguồn vốn vay hiệu quả thì không thể không nhắc đến vai trò của các cấp chính quyền địa phương trong việc phối hợp với hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội.  

Nhiều người dân được tiếp cận nguồn vốn từ Ngân sách Chính sách xã hội quận Liên Chiểu

Theo ông Lê Thành Quyết - Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Minh, để phát huy vai trò của nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm đối với người dân trên địa bàn phường, trong thời gian qua, UBND phường Hòa Minh luôn quan tâm đến hoạt động của Ngân hàng CSXH, xem đây là nội dung công tác thường xuyên của chính quyền các cấp.

Hàng tháng, UBND phường đều nhận được báo cáo tình hình hoạt động tín dụng chính sách từ cán bộ tín dụng, qua đó phối hợp Ngân hàng CSXH quận trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn với các biện pháp thiết thực như: trực tiếp tham dự các buổi họp giao ban tại điểm giao dịch hàng tháng để nắm bắt tình hình, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các Tổ TK&VV, các hộ vay... chú trọng chất lượng giao dịch tại phường, chất lượng hoạt động của các Tổ TK&VV, công tác bình xét cho vay công khai, dân chủ và khách quan.

Là đơn vị được giao nhiệm vụ giải ngân nguồn vốn vay từ Quỹ Quốc gia về việc làm, thời gian qua, Ngân hàng CSXH quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp, tạo điều kiện thuận lợi để người dân được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, ổn định cuộc sống.

Ông Trần Oanh Vũ – Giám đốc Ngân hàng CSXH quận Liên Chiểu cho biết thêm, hiện tại, Ngân hàng CSXH quận thực hiện cho vay 16 chương trình tín dụng, với tổng dư nợ tính đến quý I/2022 là hơn 500 tỷ đồng. Riêng phường Hòa Minh có dư nợ 162,4 tỷ đồng. Đây là phường có dư nợ lớn nhất toàn quốc ở đơn vị cấp phường. Trong đó, nguồn vốn cho vay tạo việc làm là 84,5 tỷ đồng cho hơn 2.300 lao động (chiếm tỷ trọng 52% tổng dư nợ các chương trình), đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tạo việc làm trên địa bàn.

Thời gian tới, Ngân hàng CSXH tiếp tục phối hợp với địa phương và hội đoàn thể nhận ủy thác tập trung triển khai nâng mức cho vay để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của người dân trên địa bàn.

Giám đốc Ngân hàng CSXH quận Liên Chiểu khẳng định, vốn vay giải quyết việc làm được xác định là một trong những kênh quan trọng hỗ trợ người lao động, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội địa phương.

Vốn vay giải quyết việc làm được xác định là một trong những kênh quan trọng hỗ trợ người lao động khó khăn

 

Nghị định 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 8/11/2019 với nhiều ưu đãi thuận lợi cho người lao động. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức vay tối đa là 2 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng cho 1 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.

Mức vay cụ thể do Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét, căn cứ vào nguồn vốn, chu kỳ sản xuất, kinh doanh, khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn để thỏa thuận với đối tượng vay vốn. Thời hạn vay vốn tối đa 120 tháng. Lãi suất vay vốn bằng lãi suất vay vốn đối với hộ cận nghèo theo quy định pháp luật về tín dụng đối với hộ cận nghèo.

 


PV