Trung tâm DVVL tỉnh Vĩnh Phúc đã linh hoạt các phương thức để tiếp nhận hồ sơ và
lập thủ tục giải quyết các chế độ BHTN. Ảnh: PT

Linh hoạt các phương thức để tiếp nhận hồ sơ và lập thủ tục giải quyết các chế độ BHTN

Theo ông Đặng Phú Xuyên - Giám đốc Trung tâm DVVL tỉnh Vĩnh Phúc, đa số người lao động (NLĐ) thỏa thuận với người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng với lý do cá nhân; một số trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động do hết thời hạn hợp đồng; thị trường lao động đang có sự biến động; nhu cầu tuyển lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh giảm do thu hẹp mô hình hoặc tạm dừng hoạt động…

Nhằm giúp người lao động (NLĐ) mất việc làm được hưởng đầy đủ các chính sách, chế độ, sớm tìm được việc làm ổn định, Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); kịp thời tiếp nhận, giải quyết hồ sơ BHTN cho NLĐ...Qua đó, đảm bảo quyền lợi chính đáng, giảm bớt khó khăn cho người NLĐ khi mất việc làm.

Để giảm tình trạng quá tải, giải quyết kịp thời chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho NLĐ, Trung tâm DVVL tỉnh đã vận dụng linh hoạt các phương thức để tiếp nhận hồ sơ và lập thủ tục giải quyết các chế độ BHTN; tạo điều kiện, đơn giản hóa thủ tục để NLĐ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định; đẩy mạnh tuyên truyền và cung cấp thông tin dưới nhiều hình thức như qua mạng xã hội Facebook, Zalo, Website… để tư vấn trực tiếp các chính sách về lao động, việc làm, BHTN và học nghề đến NLĐ.

Bên cạnh đó, Trung tâm đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc trong việc kiểm tra, thẩm định hồ sơ, chi trả đúng chế độ cho NLĐ; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cho NLĐ bị mất việc làm, có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp nộp hồ sơ hưởng BHTN trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (từ đầu năm đến nay, đã tiếp nhận hơn 1.300 hồ sơ); tạo điều kiện thuận lợi cho NLĐ không phải chờ đợi.

Ông Đặng Phú Xuyên cũng cho biết thên, Trung tâm DVVL tỉnh đã mở 3 văn phòng đại diện đặt tại Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thành phố Yên Lạc, Lập Thạch, Phúc Yên, làm việc hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần. Cán bộ các văn phòng đại diện sẽ hướng dẫn, giải quyết chế độ BHTN cho NLĐ; kết nối thông tin thị trường lao động giữa người sử dụng lao động và NLĐ; hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm và giải quyết hỗ trợ học nghề đối với NLĐ thất nghiệp…

Chính sách BHTN được Trung tâm DVVL tỉnh Vĩnh Phúc giải quyết cho NLĐ kịp thời,
đảm bảo nguyên tắc (Hình minh họa)

Đúng đối tượng, đúng chế độ, đúng thời hạn

Cũng theo Giám đốc Trung tâm DVVL tỉnh Vĩnh Phúc, chính sách BHTN được Trung tâm giải quyết cho NLĐ kịp thời, đảm bảo nguyên tắc: Đúng đối tượng, đúng chế độ, đúng thời hạn. Bên cạnh đó, trung tâm tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm và các chính sách BHTN cho NLĐ thất nghiệp tại sàn giao dịch việc làm.

Trong quý I/2023, Trung tâm tổ chức 6 phiên giao dịch việc làm, trong đó có 34 lượt doanh nghiệp đăng ký tham gia tuyển dụng hơn 2.400 lao động; tư vấn việc làm, đào tạo nghề và chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho 10.843 lượt người; thẩm định 1.204 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (bằng 112,7% so với cùng kỳ năm 2022).

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng cho 1.187 người; tiếp nhận khai báo tìm kiếm việc làm của 11.023 lượt lao động; hỗ trợ học nghề cho 113 người; phối hợp mở 2 lớp liên kết đào tạo nghề tin học văn phòng cho 49 lao động thất nghiệp. Qua đó, giúp NLĐ phần nào giải tỏa áp lực trong thời gian tìm kiếm việc làm mới để có thể tiếp tục trở lại thị trường lao động.

Để giải quyết kịp thời chính sách BHTN cho NLĐ, thời gian tới, Trung tâm DVVL tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức và đa dạng các hình thức hoạt động thông tin, tuyên truyền các chế độ, chính sách BHTN trên các phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc thực hiện chính sách BHTN nhằm đảm bảo cho NLĐ đủ điều kiện đều được tham gia; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động DVVL…góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Vĩnh Phúc./.PV