Toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 2.500 lao động trong quý I/2023

Lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang cho biết, trong quý I năm 2023, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 2.500 lao động (đạt 15,6% so với kế hoạch năm, đạt 83% so với cùng kỳ năm 2022)

Trong đó, từ hoạt động cho vay giải quyết việc làm trên 750 lao động, giới thiệu việc làm qua Trung tâm dịch vụ việc làm cho 201 lao động, 106 lao động đi làm việc ở nước ngoài (đạt 35,3% so với kế hoạch năm, tăng 103 lao động so với cùng kỳ năm 2022 - cùng kỳ năm 2022 có 03 lao động xuất cảnh) và khoảng 1.500 lao động được giải quyết việc làm qua các hoạt động giao dịch việc làm tại địa phương, qua hoạt động tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Sở cũng hướng dẫn, đề nghị các doanh nghiệp tăng cường tổ chức đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, nội quy lao động của doanh nghiệp và người lao động. 
Toàn tỉnh Tiền Giang giải quyết việc làm cho 2.500 lao động trong quý I/2023 (Hình minh họa)
Ngoài ra, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật lao động khi áp dụng thời gian làm việc theo tuần, xác định tiền lương tính trả làm thêm giờ và tham gia bảo hiểm xã hội và trả lương ngừng việc đối với người lao động; khảo sát, nắm tình hình về lao động, quan hệ lao động, việc chi trả lương, thưởng cho người lao động tại 22 doanh nghiệp. 

Qua đó, đã kịp thời nắm bắt tình hình, hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật lao động về chế độ, chính sách lao động, tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong các doanh nghiệp trong thời gian trước và sau Tết; góp phần để bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại các đơn vị, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong công tác quản lý lao động là người nước ngoài, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Tiền Giang đã tiến hành thẩm định nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài của 76 lượt doanh nghiệp, giảm 21,6% so cùng kỳ năm 2022; cấp, cấp lại, gia hạn 149 giấy phép lao động, giảm 52,7% so với cùng kỳ năm 2022. 

Ngoài ra, để có cơ sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài đúng quy định của 03 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thu mua trái cây, nông sản, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp cùng các sở, ngành liên quan đến khảo sát, thẩm định thực tế tại 03 doanh nghiệp này.

Hơn 2.600 lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Cũng trong 3 tháng đầu năm, đã toàn tỉnh thực hiện tư vấn nghề, việc làm, pháp luật lao động và tư vấn khác cho 4.057 lượt lao động (Nữ là 2 429 lượt, chiếm 59,9%), đạt 49,5% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 20,3% kế hoạch năm. 

Trung tâm DVVL tỉnh đã tổ chức 04 ngày hội việc làm và 07 phiên giao dịch việc làm định kỳ, tăng 57,1% phiên giao dịch so với cùng kỳ năm 2022, với sự tham gia của 59 lượt doanh nghiệp.

Kết quả, các phiên giao dịch có 1.943 lượt lao động được từ vấn, 242 lao động tham gia phỏng vấn, 129 lao động được tuyển dụng trực tiếp và nhận hồ sơ hẹn phỏng vấn tại doanh nghiệp, 30 lao động được giới thiệu đến các doanh nghiệp ủy thác tuyển gián tiếp và 14 lao động đăng ký học nghề.

Cũng trong Quý I/2023, Trung tâm DVVL tỉnh còn tiếp nhận 2.917 hồ sơ lao động đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm 62,4% so với cùng kỳ năm 2022; đã ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 2.609 lao động, giảm 61% so với cùng kỳ năm 2022, với tổng số tiền chi trả tương đương 52 tỷ 220 triệu đồng, giảm 57,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Cũng trong thời gian này đã có 17.328 lượt lao động thất nghiệp được tư vấn, giới thiệu việc làm và có 04 lao động thất nghiệp đăng ký học nghề.

Về công tác thu hồi tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp sai quy định (người lao động có việc làm khi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp): đã phát hiện mới 36 trường hợp người lao động có việc làm khi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, với tổng số tiền hưởng sai quy định cần thu hồi là 208.516.850 đồng; thu hồi 26 trường hợp với tổng số tiền là 148.111.785 đồng. 

Hơn 2.600 lao động tỉnh Tiền Giang được hưởng trợ cấp thất nghiệp (Hình minh họa)

Tính từ năm 2010 đến nay, theo kết luận của kiểm toán nhà nước còn lại 06 trường hợp cần thu hồi với số tiền là 29.201.347 đồng; Qua công tác kiểm tra, đối chiếu quá trình đóng bảo hiểm xã hội, còn 430 trường hợp đã hưởng sai quy định cần tiếp tục thu hồi với số tiền là 1.769.857.912 đồng.CTV