1.500 lao động được nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp

Toàn tỉnh Lào Cai đã có hơn 1.500 lao động đã được nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp
trong năm 2022 (Hình minh họa)

Báo cáo từ Trung tâm Dịch vụ việc làm Lào Cai cho thấy, trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh có 1.600 người đã đến nộp hồ sơ đề nghị được hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Lào Cai, những tháng đầu năm 2022, việc giải quyết chính sách Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của của đơn vị gặp khá nhiều khó khăn. Một phần do số lao động mất việc làm tăng. Hơn nữa đây lại là thời điểm dịch Covid-19 vẫn đang còn những diễn biễn phức tạp. 

Vì vậy, Trung tâm đã phải chia nhỏ số lượng lao động ra, tiếp đón thành nhiều nơi. Trong quá trình tiếp đón, Trung tâm áp dụng các quy định về phòng chống dịch. Đồng thời đẩy mạnh giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp thông qua phần mềm, cổng dịch vụ công quốc gia về giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp. 

Hạn chế việc lao động phải đến trực tiếp trung tâm để giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Bên cạnh đó, cán bộ của Trung tâm tập trung tư vấn sâu, tìm những thị trường lao động trong và ngoài tỉnh, kể cả thị trường lao động ở nước ngoài, tư vấn cho người lao động để họ sớm quay lại thị trường lao động.

Theo báo cáo, 100% người lao động đến Trung tâm nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp đều được tư vấn quyền lợi và giải quyết chế độ đúng quy định của pháp luật, đồng thời người lao động thất nghiệp có nhu cầu tìm kiếm việc làm và học nghề đều được tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề đúng quy định của pháp luật.

Tính đến cuối năm 2022, toàn tỉnh đã có hơn 1.500 lao động đã được nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, vượt 13% kế hoạch năm về giải quyết chính sách Bảo hiểm thất nghiệp.

Đẩy mạnh tương tác, tư vấn giới thiệu việc làm qua nền tảng số

 Bên cạnh giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm cũng chủ động giải pháp
triển khai các chính sách hỗ trợ của Chính phủ (Hình minh họa)

Cũng theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Lào Cai, bên cạnh giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm cũng chủ động giải pháp triển khai các chính sách hỗ trợ của Chính phủ dành cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 một cách đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Cùng với đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm Lào Cai cũng đẩy mạnh tư vấn gián tiếp, tư vấn online để người lao động hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp sớm tìm được việc làm mới. Đơn vị cũng ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả tư vấn giới thiệu việc làm. 

Để đảm bảo tính chính xác, bên cạnh thông tin do người sử dụng lao động gửi đến, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lào Cai cũng cẩn trọng khi khai thác, nắm bắt nhu cầu tuyển dụng mà các tổ chức, cá nhân đăng tải. Trung tâm đã chủ động cho cán bộ liên hệ để lấy đầy đủ những thông tin về chế độ, quyền lợi của người lao động, sau đó về biên soạn lại thành tin bài để đăng tải lên Facebook, Zalo, kết nối người lao động với đơn vị tuyển dụng. 

Từ năm 2020 đến hết năm 2022, Trung tâm Dịch vụ việc làm Lào Cai đã thực hiện tương tác, tư vấn giới thiệu việc làm cho trên 5.600 lượt người qua nền tảng số; giúp hơn 2.000 lao động trên địa bàn tỉnh có việc làm mới từ hình thức tư vấn này. Nhiều lao động đã có việc làm mới với mức thu nhập ổn định từ 8 - 10 triệu đồng/tháng.

Trong thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ việc làm Lào Cai sẽ tiếp tục tổ chức và đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền các chế độ, chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng; Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp nhằm đảm bảo cho người lao động đủ điều kiện đều được tham gia bảo hiểm thất nghiệp… 

Đồng thời, đổi mới hoạt động của các phiên giao dịch việc làm, nâng chất lượng các phiên giao dịch việc làm, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dịch vụ việc làm nhằm kết nối cung - cầu lao động giữa người lao động với doanh nghiệp tích cực, hiệu quả./.


CTV