Chi trả trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề với tổng số tiền hơn 107 tỷ đồng
Hà Nam chi trả hơn 107 tỷ đồng tiền trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề trong năm 2022
(Hình minh họa)

Trong thời gian qua, thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp”, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nam đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền đến công chức và người lao động thực hiện tốt các chính sách về bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), thực hiện tốt nhất các quyền và lợi ích đối với người lao động.

Theo báo cáo từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nam, trong năm 2022, tổng số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp toàn tỉnh là 6.303 người, số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp 08 người. Tỉnh đã có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 6.105 người, số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 59 người, số người chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đi địa phương khác là 18 người. 

Số người tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp là 34 người, số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp 04 người. Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp là 4.866 người (3.939 người hết thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, 918 người tìm được việc làm, 01 người không thông báo tìm kiếm việc làm trong 03 tháng liên tục). Tỉnh có 246 người có quyết định hỗ trợ học nghề và 7.519 người được tư vấn, giới thiệu việc làm.

Trong năm 2022, toàn tỉnh Hà Nam đã chi trả trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề với tổng số tiền hơn 107,336 tỷ đồng. Trong đó, số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp hằng tháng là 106,23 tỷ đồng, số tiền hỗ trợ học nghề cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp là hơn 1,1 tỷ đồng.

Cũng trong năm qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Nam đã đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động. Đơn vị đã tổ chức 36 phiên giao dịch việc làm, bao gồm: 11 phiên tại đơn vị, 07 phiên lưu động, 09 phiên online, 08 phiên chuyên biệt, ngày hội việc làm 01 phiên. Số lượt doanh nghiệp tham gia tuyển dụng là 1.207 doanh nghiệp….

Kết quả có 40.343 lượt người được tư vấn về việc làm, học nghề, du học và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 16.754 lượt người được giới thiệu việc làm. 

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện chính sách BHTN

Hà Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về việc tiếp nhận và giải quyết
hưởng trợ cấp thất nghiệp trong năm 2023 (Hình minh họa)

Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2023, Hà Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về việc tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tới các doanh nghiệp và người lao động. Tiếp tục đào tạo bồi dưỡng thường xuyên cán bộ làm công tác BHTN, nâng cao trình độ chuyên môn, đảm bảo hiệu quả tốt công việc được giao.

Đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề cho người lao động một cách tích cực hiệu quả để người lao động sớm quay lại thị trường lao động. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện chính sách BHTN.

Trung tâm cũng đẩy mạnh hoạt động của hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm, phát huy vai trò hiệu quả của sàn giao dịch việc làm trung tâm và các sàn giao dịch việc làm vệ tinh được mở tại Trung tâm các huyện.

Cùng với đó, Trung tâm cũng phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp để khảo sát, nắm bắt kịp thời nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp nhằm tư vấn pháp luật lao động và giới thiệu việc làm, tạo cầu nối trực tiếp và cung cấp cho người lao động và người sử dụng lao động những thông tin về thị trường lao động.

Qua đó cũng giúp cho các cơ sở dạy nghề nắm bắt được những yêu cầu thực tế về nghề nghiệp của các doanh nghiệp cần sử dụng để có kế hoạch đào tạo phù hợp./.CTV