Trụ sở Trung tâm DVVL Sơn La

 

Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” Trung tâm DVVL Sơn La đã xây dựng chương trình kế hoạch đào tạo nghề phù hợp với các đối tượng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và tạo việc làm cho lao động, tạo điều kiện cho lao động nông thôn tiếp cận, ứng dụng khoa học kỹ thuật, tạo nhiều cơ hội có việc làm ổn định phù hợp với khả năng, tăng thu nhập cải thiện đời sống.

Kết quả đào tạo nghề hàng năm của Trung tâm DVVL Sơn La luôn đạt chỉ tiêu mà UBND tỉnh, ngành Lao động –TBXH giao, trung bình đơn vị đào tạo 200 học viên/năm, bao gồm các nghề Sửa chữa xe máy, nghề may công nghiệp - may dân dụng. Số lao động học nghề tại Trung tâm đã được tư vấn việc làm, tư vấn khởi nghiệp,  hướng dẫn vay vốn tạo việc làm, cách mở cửa hàng, nơi nhập phụ tùng, vật tư, vật liệu cho cửa hàng, giới thiệu việc làm và cung ứng làm việc. Qua theo dõi lao động học nghề xong có việc làm ổn định đạt hiệu quả từ 80% trở lên.

Lớp dạy và học nghề may tại Trung tâm DVVL Sơn La

 

Nhằm tạo điều kiện cho người lao động được tiếp cận doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có nhiều sự lựa chọn khi tuyển lao động Trung tâm đã tổ chức trung bình mỗi năm 60 phiên giao dịch việc làm lưu động, thu hút hơn 8 nghìn lượt người tham gia mỗi năm. Có 192 lượt doanh nghiệp tham gia các phiên giao dịch lưu động và trung bình có hơn 4 nghìn lượt người tham gia phỏng vấn tuyển dụng tại các phiên giao dịch việc làm lưu động mỗi năm.  Và hàng năm Trung tâm Dịch vụ việc làm Sơn La đã thực hiện tư vấn việc làm, học nghề cho khoảng 12 nghìn lượt lao động, giới thiệu việc làm, học nghề cho 3 nghìn lao động, trung bình cung ứng 400 lao động đi làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

 

Lớp dạy và học nghề sửa chữa xe máy  tại Trung tâm DVVL Sơn La

 

Đối với thực hiện công tác bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm DVVL luôn đảm bảo theo nguyên tắc 3 đúng “đúng đối tượng, đúng chế độ và đúng thời hạn”. Trung tâm cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn theo kế hoạch của Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội); Lên kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền để toàn thể người lao động và người sử dụng lao động nắm bắt được ý nghĩa cũng như tính ưu việt của chính sách BHTN, xây dựng quy trình tiếp nhận, chuẩn bị các biểu mẫu… để tiếp nhận hồ sơ hưởng TCTN kịp thời, hiệu quả. Trung bình mỗi năm Trung tâm DVVL tỉnh hướng dẫn cho khoảng 2 nghìn lao động nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, có khoảng 2 nghìn người được hưởng trợ cấp thất nghiệp và lao động thất nghiệp được hỗ trợ học nghề. Bên cạnh thực hiện tốt công tác hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm tập trung tư vấn về chính sách pháp luật lao động, về thông tin thị trường lao động cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và giới thiệu việc làm cho họ.

Trung tâm DVVL cũng đã tiếp nhận các phiếu cập nhật biến động cung - cầu lao động do phòng Lao động – TBXH các huyện trên địa bàn tỉnh bàn giao để thực hiện cập nhật vào cơ sở dữ liệu làm căn cứ để thực hiện công tác phân tích và dự báo thị trường lao động. Ngoài ra Trung tâm cũng đẩy mạnh tư vấn, giới thiệu miễn phí các chương trình xuất khẩu lao động tại các thị trường: Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Malayxia, Châu Âu... cho những người có nguyện vọng đi làm việc ở nước ngoài; Tiếp nhận lao động đăng ký dự thi theo chương trình EPS, hoàn thiện hồ sơ cho lao động thi đạt tiếng Hàn dự tuyển đi làm việc có thời hạn tại Hàn Quốc theo đúng quy định của Trung tâm lao động ngoài  nước.

 

Lớp dạy và học nghề sửa chữa xe máy  tại Trung tâm DVVL Sơn La

 

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, trong thời gian tới đơn vị sẽ luôn bám sát nhiệm vụ trọng tâm phát triển KTXH của địa phương gắn với từng hoạt động cụ thể của đơn vị, chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, góp phần vào việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội của tỉnh: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn  việc làm và học nghề tới tận các xã, bản trong tỉnh, tạo thành phong trào tuyên truyền, tư vấn rộng khắp. Thông qua đó giúp người lao động, đặc biệt là thanh niên hiểu rõ hơn về các chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, pháp luật lao động; hướng nghiệp cho lao động trẻ cách thức tìm việc làm phù hợp với trình độ, khả năng chuyên môn, trang bị cho họ những kiến thức ban đầu trên con đường lập thân, lập nghiệp.Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, truyền thông nâng cao nhận thức cho lao động về học nghề, lập nghiệp nhằm đổi mới về nhận thức, tư duy cho thế hệ trẻ về tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ học nghề lập nghiệp. Chính từ những hoạt động này sẽ tạo những cơ hội để thanh niên nông thôn học tập và làm việc, tạo thu nhập, ổn định cuộc sống.

Lập quy hoạch tổng thể cho hệ thống hệ thống thông tin thị trường lao động, lấy thông tin thị trường lao động là kim chỉ nam cho hoạt động của trung tâm, qua đó thiết lập hệ thống thông tin thị trường lao động đối với các huyện, thành phố trong toàn tỉnh. Phấn đấu đưa sàn giao dịch việc làm đi vào hoạt động nhằm thoả mãn những nhu cầu của người lao động về học nghề, tìm việc làm phù hợp cũng như để các doanh nghiệp tuyển chọn nhân viên đúng yêu cầu với một quy trình hợp lý và mang tính chuyên nghiệp.

Tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác Bảo hiểm thất nghiệp từ khâu tổ chức tiếp nhận đăng ký thất nghiệp, nhận hồ sơ đề nghị hưởng TCTN, xem xét và thực hiện các thủ tục để giải quyết hưởng TCTN theo quy định, đến việc tư vấn, giới thiệu việc làm và dạy nghề cho người thất nghiệp để họ sớm quay trở lại với thị trường lao động.. .Từng bước hoàn thiện hệ thống tổ chức và mạng lưới tiếp nhận, giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn các huyện, nhất là những nơi xa trung tâm, những nơi có số lượng lao động lớn, để người lao động bị thất nghiệp liên hệ một cách thuận lợi nhất.

Xác định công tác đào tạo nghề cho người lao động là một nhiệm vụ quan trọng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới nghề đào tạo phù hợp với thị trường lao động; sử dụng hiệu quả các trang thiết bị dạy nghề được đầu tư, xây dựng đội ngũ giáo viên dạy nghề tăng về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu đào tạo nghề cho người lao động, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh./.

PV