Người lao động được tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm tại Trung tâm DVVL Quảng Bình

 

Hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm cho lao động tại Quảng Bình đã được đẩy mạnh, số lượng lao động biết đến Sàn giao dịch việc làm và đến tìm kiếm, tìm hiểu thông tin về việc làm tại Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Bình (Trung tâm DVVL)  cũng như tham gia phiên giao dịch việc làm ngày càng nhiều. Số Doanh nghiệp trong tỉnh, trong nước ngày càng thu hút nhiều hơn cả về số lượng lẫn chất lượng, đáp ứng với nhiều vị trí tuyển dụng khác nhau, phù hợp với nhu cầu của người lao động. Hoạt động của Sàn giao dịch việc làm ngày càng hiệu quả, đã giải quyết được việc làm cho nhiều người lao động thông qua các phiên giao dịch việc làm định kỳ hàng tháng (02 phiên/tháng) và phiên giao dịch việc làm lưu động trên địa bàn các địa phương trong tỉnh.

 

Người lao động được tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm tại Trung tâm DVVL Quảng Bình

 

Thông qua Website “vieclamquangbinh.gov.vn” và fanpage “Sàn giao dịch việc làm”, fanpage Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Bình đã giúp người lao động tiếp xúc được nhiều thông tin chính xác và đã có nhiều lao động tìm được việc làm mới phù hợp với năng lực của mình. Bên cạnh đó, Trung tâm DVVL Quảng Bình đã chú trọng phối hợp với các trường THPT, trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh để tư vấn hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng khởi nghiệp, tìm kiếm việc làm cho các đối tượng học sinh giúp cho các em học sinh có thông tin lựa chọn nghề nghiệp học tập dễ tìm được việc làm sau khi học xong và có thể tự khởi nghiệp, tự tạo việc làm góp phần giải quyết việc làm cho người lao động nói chung và thanh niên nói riêng.


Người lao động được tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm tại Trung tâm DVVL Quảng Bình

Ngoài ra, trong những năm gần đây, Trung tâm DVVL Quảng Bình đã luôn chú trọng công tác đào tạo nghề, hướng nghiệp cho người lao động, nhất là đào tạo ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Đặc biệt, hàng năm tổ chức được các lớp tiếng Hàn cho lao động đi làm việc ở Hàn Quốc theo chương trình EPS. Bên cạnh đó Trung tâm DVVL Quảng Bình đã tổ chức được các buổi hướng nghiệp tại các trường THPT và tại Trung tâm nhằm tư vấn, định hướng nghề nghiệp giúp học sinh tự đánh giá được năng lực bản thân và có hiểu biết về thực tế nhu cầu việc làm của xã hội, từ đó, các em có hướng học tập và lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực, sở trường, hoàn cảnh của bản thân, có nhiều cơ hội việc làm trong tương lai.

 

Người lao động được tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm tại Trung tâm DVVL Quảng Bình


Để phát huy hiệu quả của “Sàn giao dịch việc làm”, Trung tâm DVVL Quảng Bình đã tập trung thực hiện tốt công tác thu thập, phân tích và cung ứng thông tin thị trường lao động, đặc biệt là số hóa và nhập thông tin cung - cầu lao động trên địa bàn tỉnh vào phần mềm, đây sẽ là nguồn dữ liệu đầu vào để xây dựng cơ sở dữ liệu về cung - cầu lao động. Mặt khác, thông tin sẽ được kết nối, chiết xuất phục vụ cho các hoạt động của “Sàn giao dịch việc làm” để thông tin phổ biến cho người lao động và người sử dụng lao động, các nhà quản lý, các cơ sở đào tạo một cách đầy đủ, kịp thời; đáp ứng nhu cầu thông tin cho mọi đối tượng, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả lập kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, phục vụ cho công tác hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội ngay trên địa bàn tỉnh.

“Sàn giao dịch việc làm” thực sự đã phát huy tốt vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động trong lĩnh vực giới thiệu việc làm, góp phần vào việc mở rộng liên kết, khai thác thị trường lao động trong khu vực, đáp ứng tốt nhu cầu việc làm của người lao động và các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Qua đó, góp phần thúc đẩy xây dựng hệ thống thông tin đồng bộ, đẩy mạnh công tác dự báo và thông tin thị trường lao động để Trung tâm DVVL Quảng Bình trở thành nơi cung cấp thông tin về lao động việc làm, nhu cầu đào tạo cho các doanh nghiệp, người lao động, cơ sở đào tạo và các cơ quan quản lý nhà nước trong tỉnh./.

Nhóm PV