Trung tâm Giới thiệu việc làm Điện Biên

 

Thực hiện Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ về việc Quy định chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm An toàn lao động giai đoạn 2016 -2020. Trung tâm Giới thiệu việc làm Điện Biên đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo phòng chuyên môn nghiệp vụ và phân công cán bộ trực tiếp phụ trách các địa bàn phối hợp với các tổ chức đoàn thể, Phòng Lao động - TB&XH, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố  để tổ chức tuyên truyền các chế độ, chính sách có liên quan đến công tác giải quyết việc làm trong nước và xuất khẩu lao động.

 

Người lao động, thanh niên, học sinh được tư vấn giới thiệu việc làm tại Trung tâm Giới thiệu việc làm Điện Biên

 

Đối với công tác tuyên truyền giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động, định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên. Trong giai đoạn từ năm 2016 đến hết Quý II năm 2020, Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền đến với đối tượng là lao động thanh niên, phụ nữ nông thôn, người lao động dân tộc thiểu số, người khuyết tật, lao động chưa có việc làm trên địa bàn tỉnh Điện Biên bằng nhiều hình thức như căng treo băng rôn, pa nô, áp phích, cấp phát tờ rơi, thông báo tuyển dụng của các Trường nghề, các Công ty, Doanh nghiệp.

Trung tâm Giới thiệu việc làm Điện Biên đã tham gia các hoạt động: Ngày hội việc làm do Sở Lao động - TB&XH tỉnh Điện Biên tổ chức vào các năm 2015, 2017, 2019; Tổ chức 04 Hội chợ cấp huyện tại huyện Điên Biên Đông, Tuần Giáo, Mường Ảng và huyện Mường Nhé; Tổ chức 16 phiên giao dịch việc làm online kết nối với các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Hải Dương, Hòa Binh, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hưng Yên…; Tổ chức 76 Hội nghị tư vấn giới thiệu việc làm cấp, xã, phường; Tổ chức trên 524 các buổi tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động, học nghề tại các thôn, đội, bản trên địa bàn của tỉnh; Tổ chức 26 buổi nói chuyện chuyên đề, định hướng nghề nghiệp cho các bạn học sinh, sinh viên các trường THPT và các trường chuyên nghiệp trên địa bàn các huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, Tuần Giáo, Mường Chà, Mường Ảng và thành phố Điện Biên Phủ.

 

Người lao động, thanh niên, học sinh tham gia phiên giao dịch việc làm online tại Trung tâm Giới thiệu việc làm Điện Biên

 

Trung tâm Giới thiệu việc làm Điện Biên đã tổ chức tư vấn, tuyên truyền cho trên 33.952 lượt người về chính sách việc làm trong nước và xuất khẩu lao động; Tổ chức các buổi tư vấn định hướng nghề nghiệp, kỹ năng tìm kiếm việc làm cho các em học sinh, sinh viên sắp tốt nghiệp ra trường với tổng số 6.090 em học sinh, sinh viên tham gia. Công tác giới thiệu việc làm, tuyển chọn, cung ứng lao động đi làm việc trong nước: Tổ chức giới thiệu cho 1.621 lao động đến các Công ty, Doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Số lao động nhận được việc làm là 1.258 lao động.

Đối với công tác xuất khẩu lao động: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh thường xuyên phối hợp với Trung tâm Lao động ngoài nước, các công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động; Phòng Lao động - TB&XH các huyện, thị xã, thành phố, tiếp nhận và hướng dẫn 53 lao động  hoàn thiện các thủ tục cần thiết để xuất cảnh ra nước ngoài làm việc có thời hạn. Trong đó thị trường Hàn Quốc 45 lao động, thị trường Nhật Bản 06 lao động, thị trường Malaysia 02 lao động.

Đối với công tác Bảo hiểm thất nghiệp: Trung tâm đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo phòng chuyên môn nghiệp vụ triển khai và thực hiện theo đúng theo Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/05/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật việc làm về Bảo hiểm thất nghiệp.

Tổ chức các buổi tập huấn cho cán bộ viên chức và người lao động trong Trung tâm về những thay đổi của chế độ chính sách, như các điểm mới của Nghị định số 61/2020/NĐ-CP như: Điều kiện được hỗ trợ; chi phí quản lý BHTN; kế hoạch tài chính, quản lý, sử dụng và quyết toán; đóng BHTN; hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm; hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp; nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp; giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp; chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp; chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp…

Thực hiện giải quyết chế độ hưởng Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động nhằm bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi bị mất việc làm trên cơ sở đóng vào quỹ Bảo hiểm thất nghiệp và tư vấn giới thiệu việc làm, giới thiệu học nghề giúp người lao động nhanh chóng chở lại thị trường lao động. Từ 15/07/2020 Nghị định 61/2020/NĐ-CP có hiệu lực đến nay số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN tại Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên 131 người, số lao động có Quyết định hưởng TCTN 94 người, số tiền chi trả 1.292.142.000 đ, số người được tư vấn, giới thiệu việc 131 người. Trong quá trình thực hiện Trung tâm chưa gặp phải vấn đề gì khó khăn, vướng mắc.

Trung tâm Giới thiệu việc làm đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của thị trường lao động. Với chức năng, nhiệm vụ được giao từ khi thành lập đến nay, Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên đã làm tốt công tác giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn của tỉnh. Đã có hàng trăm nghìn lượt thông tin được thu thập, cung cấp cho người lao động và người sử dụng lao động, hàng nghìn lượt lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm trong và ngoài nước có thu nhập ổn định từ đó góp phần xóa đói, giảm nghèo, giảm tỷ lệ thất nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm Giới thiệu việc làm Điện Biên là địa chỉ tin cậy cung cấp các dịch vụ chính sách, nghề nghiệp, việc làm, xuất khẩu lao động; Bảo hiểm thất nghiệp và dịch vụ dạy nghề ngắn hạn gắn với giải quyết việc làm cho người lao động. Nguồn thông tin thị trường lao động của Trung tâm Giới thiệu việc làm Điện Biên cùng với nguồn thông tin thị trường lao động của các Trung tâm Dịch vụ việc làm trên cả nước sẽ tạo nên một hệ thống thông tin có độ chính xác góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về thị trường lao động./.

Nhóm PV