Để đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch Covid 19 trước khi buổi tư vấn bắt đầu toàn bộ đoàn công tác được xét nghiệm COVID-19 mới tiến hành các công tác tiếp theo.

Tại buổi tư vấn lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm đã thông tin cho các chiến sỹ chuẩn bị xuất ngũ năm 2022 về các chính sách, chế độ liên quan đến các quyền lợi theo Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, Nghị định 27/2016/NĐ-CP và Thông tư 96/2016/TT-BQP. Đặt biệt nhấn mạnh công tác giải quyết việc làm, học nghề cho các chiến sỹ sau khi xuất ngũ trở về địa phương.

Trung tâm Dịch vụ việc làm cũng thông tin về thị trường lao động hiện nay, thị trường lao động trong tỉnh, ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động. Đặc biệt nhấn mạnh việc giải quyết việc làm, học nghề là mối qua tâm hàng đầu của các chiến sỹ sau khi xuất ngũ và trở về địa phương, đây là nguồn lực dồi dào có chất lượng, sức khỏe và tính kỷ luật, các đơn vị tuyển dụng lao động trong nước cũng như xuất khẩu lao động đều qua tâm tuyển dụng.

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Công nghệ đã thông tin để các chiến sỹ sau xuất ngũ có thẻ học nghề tham gia các khóa học đào tạo nghề tại Trường với các ngành nghề như: Hàn, Điện dân dụng, Điện tử dân dụng, vận hành máy thi công nền, cốt hành thép, lái xe ôt ô…. Đảm bảo khi học xong nhà trường sẽ phối hợp cùng Trung tâm Dịch vụ việc làm và các doanh nghiệp tuyển dụng số lao động đã qua đào tạo nghề với mức thu nhập hấp dẫn…

Sau buổi tư vấn, Trung tâm đã giải đáp các ý kiến thắc mắc và các câu hỏi của các chiến sỹ về việc làm, học nghề theo đúng các quy định của Luật, Nghị định, Thông tư hướng dẫn và hướng dẫn các chiến sỹ tham gia các câu hỏi, phiếu khảo sát sau khi xuất ngũ…

Đây là hoạt động thiết thực góp phần giải quyết việc làm, học nghề cho bộ đội xuất ngũ,  góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ thị nghị quyết Đảng và chính sách pháp luật Nhà nước, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao thu nhập và ổn định đời sống của người dân nói chung./.


Đức Chính – GĐ Trung tâm DVVL Tuyên Quang