Người lao động được tiếp cận việc làm khi đến Trung tâm DVVL tỉnh Bắc Giang


Công tác tư vấn giới thiệu việc làm

Năm 2022 Trung tâm đã phối hợp Tổ chức 90 phiên giao dịch việc làm định kỳ, chuyên đề, lưu động, online tại Trung tâm. Cụ thể: 51 phiên giao dịch việc làm định kỳ tại Trung tâm, 08 phiên chuyên đề, 16 phiên lưu động, 15 phiên online; Phối hợp với 78 doanh nghiệp thị trường trong nước và 09 doanh nghiệp thị trường xuất khẩu lao động; kiểm tra hồ sơ pháp lý, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện việc tuyển dụng lao động tại Trung tâm; Tổ chức 03 ngày hội việc làm, 09 hội nghị Tư vấn định hướng nghề nghiệp theo chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2022 tại 09 trường trung học phổ thông với tổng số người: 4.500 người (gồm các trường: Trung tâm GDNN- GDTX huyện Hiệp Hòa; Trường THPT Hiệp Hòa số 3; Trung tâm GDNN- GDTX huyện Lạng Giang Trường THPT Lạng Giang số 3; Trường THPT Tân Yên số 2; Trường THPT Nhã Nam – Huyện Tân Yên; Trường THPT Tứ Sơn- huyện Lục Nam; Trường THPT Yên Thế; Trung tâm GDNN- GDTX huyện Việt Yên); Tư vấn việc làm trực tiếp cho 22.238 lao động đến đăng ký, tìm hiểu thông tin về việc làm, chính sách BHTN tại trụ sở Trung tâm và các văn phòng tại huyện Tân Yên và huyện Lục Nam. Trong đó giới thiệu việc làm trong nước và xuất khẩu lao động cho 1.910 người. Kết quả có 1.114 lao động thuộc đối tượng BHTN quay lại thị trường lao động; cung ứng được 120 lao động đến tìm việc cho các doanh nghiệp; tư vấn giới thiệu việc làm đi xuất khẩu lao động các thị trường: 04 lao động.

Người lao động được nhận Bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm DVVL tỉnh Bắc Giang (Ảnh: Minh họa)

 

Công tác thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là chính sách an sinh xã hội giúp người lao động mất việc làm ổn định cuộc sống trong thời gian nhất định, do đó luôn được các cấp các ngành quan tâm chỉ đạo, trực tiếp là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Cục Việc làm nên việc triển khai chính sách BHTN và giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp (TCTN) cho người lao động được đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế độ và đúng thời hạn quy định. Ngay từ khi đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN 100% người lao động đều được tư vấn chính sách BHTN, tư vấn giới thiệu việc làm, học nghề giúp người lao động sớm có việc làm quay lại thị trường lao động, vì vậy số lượng người lao động tìm được việc làm đề nghị chấm dứt hưởng TCTN được tăng lên. Kết quả giải quyết chính sách BHTN cụ thể như sau:

- Về tư vấn chính sách, pháp luật về BHTN, học nghề, việc làm cho trên 133.764 lượt người.

- Tiếp nhận hồ sơ mới 20.169, trong đó có 306 hồ sơ nhận qua cổng dịch vụ công Quốc gia và 708 hồ sơ kỳ trước chuyển sang đang trong thời gian giải quyết. Tổng số hồ sơ cần giải quyết là 20.877 hồ sơ.

- Đã tham mưu ban hành quyết định giải quyết BHTN cho tổng 25.255 quyết định. Trong đó:

+ 19.808 Quyết định về việc hưởng TCTN (Dịch vụ công:125 Quyết định);

+ 2.136 Quyết định về việc tạm dừng hưởng TCTN;

+ 1.456 Quyết định về việc tiếp tục hưởng TCTN;

+ 396 Quyết định về việc hủy quyết định hưởng TCTN;

+ 1.125 Quyết định về việc chấm dứt hưởng TCTN; +217 quyết định về việc thu hồi tiền hưởng TCTN;

+ 94 Quyết định về việc hỗ trợ học nghề.

Trung tâm DVVL cũng chủ động triển khai, thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp bằng nhiều hình thức: trên trang Website: http://vieclambacgiang.vn; tuyên truyền lưu động qua phương tiên xe ô tô chuyên dụng có gắn thiết bị âm thanh loa đài, phát tờ rơi, treo băng zon, phướn trên tuyến đường, tại các doanh nghiệp, Phòng Lao động –TB&XH trên 10 huyện, thành phố trong tỉnh; đồng thời phối hợp tổ chức 18 phiên giao dịch việc làm (trong đó: 08 phiên giao dịch việc làm lưu động và 10 phiên giao dịch việc làm định kỳ). Kết quả đã tư vấn: chính sách, phát luật về BHTN, giới thiệu việc làm, học nghề cho 6.000 người giúp người lao động và người sử dụng lao động tiếp cận, nắm bắt đầy đủ kịp thời về chính sách BHTN, việc làm, học nghề theo quy định.

Để phát huy kết quả đã đạt được, trong thời gian tới Trung tâm DVVL tỉnh Bắc Giang tiếp tục công tác tư vấn, tuyên truyền cung ứng lao động cho các doanh nghiệp, tạo việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh; mở rộng thị trường lao động, thu thập thông tin cung - cầu lao động trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận; đẩy mạnh công tác mở rộng thị trường lao động, kết nối thông tin tổ chức thực hiện phiên sàn giao dịch việc làm định kỳ vào thứ 5 hàng tuần để kết nối doanh nghiệp và người lao động; Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHTN theo quy định của Luật việc làm và các văn bản quy định hiện; tập trung thực hiện hiệu quả công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề cho người lao động; tiếp nhận hồ sơ và giải quyết chế độ TCTN cho người lao động kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế độ.


T.T