Thực hiện Quyết định 1586/QĐ-TTg ngày 11/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án hỗ trợ kỹ thuật mạng thông tin việc làm sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc; Quyết định số 1165/QĐ-TTg ngày 10/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ký Thỏa thuận giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Hàn dân quốc về thực hiện Dự án Phát triển mạng thông tin dịch vụ việc làm tại Việt Nam sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Đại Hàn dân quốc.

 

Các đại biểu bấm nút khai trương Cổng thông tin dịch vụ việc làm Việt Nam (ESIP)

 

Mục tiêu của Dự án nhằm xây dựng đầu tư tạo mạng thông tin việc làm, tạo lập cơ sở dữ liệu người tìm việc – việc tìm người trên cả nước, hỗ trợ các Trung tâm Dịch vụ việc làm thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động; phân tích và dự báo thị trường lao động; nâng cao hiệu suất kết nối cung - cầu trên thị trường lao động, trong đó có hoạt động xây dựng cổng thông tin việc làm được kết nối và chia sẻ trên toàn quốc.

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam, thời gian vừa qua Dự án Phát triển mạng thông tin dịch vụ việc làm đã triển khai thành công nhiều hạng mục quan trọng.  Trên cơ sở đánh giá và kiểm thử các chức năng hoạt động của cổng thông tin dịch vụ việc làm mà phía Hàn Quốc đã triển khai và thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận cho Việt Nam, cụ thể, đơn vị tiếp nhận là Cục Việc làm, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Đến hôm nay, Cổng thông tin dịch vụ việc làm có địa chỉ: http://esip.vieclamvietnam.gov.vn  đã được chính thức bấm nút khai trương. Với chức năng hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho người lao động, hỗ trợ tuyển dụng lao động cho doanh nghiệp, bước đầu thực hiện tại hai thành phố lớn, có thị trường lao động phát triển là Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh.

 

Các đại biểu thực hiện ký kết tại Lễ khai trương Cổng thông tin dịch vụ việc làm Việt Nam (ESIP)

 

Phát biểu tại lễ khai trương, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh khẳng định: Cổng thông tin dịch vụ việc làm sẽ là điểm truy cập, tạo môi trường giao dịch trực tuyến cho người lao động và doanh nghiệp. Đây là hoạt động đặc biệt quan trọng, phù hợp với bối cảnh Chính phủ Việt Nam đang đẩy mạnh số hóa trong nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội. Trước măt, Cổng thông tin dịch vụ việc làm sẽ triển khai tại hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, sau đó từng bước phát triển, mở rộng tới cả 63 tỉnh, thành trong cả nước...

 

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh phát biểu tại Lễ khai trương

 

Cùng quan điểm với Thứ trưởng Lê Văn Thanh, Đại sứ Hàn quốc tại Việt Nam, Ngài Park Noh-wan khẳng định: “Tôi hy vọng, Cổng thông tin này sẽ được mở rộng trên cả nước Việt Nam, góp phần thúc đẩy thị trường lao động Việt Nam phát triển, đặc biệt sẽ mở ra nhiều thuận lợi cho cả nhà tuyển dụng lẫn người lao động trong quá trình tìm kiếm ứng viên phù hợp cũng như dễ dàng trong việc phỏng vấn tuyển dụng theo hình thức trực tuyến thay vì phỏng vấn trực tiếp…

 

Đại sứ Hàn quốc tại Việt Nam, Ngài Park Noh-wan phát biểu tại Lễ khai trương

 

Cổng thông tin dịch vụ việc làm được khai trương và đưa vào hoạt động đã thể hiện sự giúp đỡ nhiệt tình và thiện chí tốt đẹp của Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc cũng như Chính phủ, nhân dân Hàn Quốc trong việc hỗ trợ phát triển thị trường lao động Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược, toàn diện Việt Nam – Hàn quốc nói chung và quan hệ hợp tác giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Việc làm – Lao động Hàn Quốc nói riêng./.

 

Nhóm PV