Quang cảnh Hội nghị triển khai công tác những tháng cuối năm 2020. (Ảnh: Cục Việc làm)

 

Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp, khó lường, bức tranh thị trường lao động - việc làm ảm đạm, lao động có việc làm giảm mạnh nhất trong vòng 10 năm qua. Trước tình hình đó, Cục Việc làm đã tập trung thực hiện những công tác hỗ trợ thị trường lao động - việc làm với nhiều biện pháp, giải pháp đồng bộ, cụ thể.

Cục đã liên tục cập nhật thường xuyên tình hình tác động của dịch COVID-19 đến vấn đề lao động - việc làm để báo cáo Lãnh đạo Bộ; Xây dựng dự báo thị trường lao động năm 2020 do tác động của dịch COVID-19; Xây dựng nội dung hướng dẫn giải đáp bộ câu hỏi về tình hình thực hiện Nghị quyết số 42/ NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 gửi về Văn phòng Bộ tổng hợp.

Cục Việc làm đã làm tốt công tác tư vấn, giải đáp các vướng mắc của người lao động thông qua tổng đài 111, trả lời kiến nghị của công dân về chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho các nhóm đối tượng thụ hưởng; trả lời doanh nghiệp về việc khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trả lời vướng mắc của các địa phương trong việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19…

Hướng dẫn các địa phương, đại sứ quán và các doanh nghiệp trong việc tiếp nhận lao động nước ngoài để đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 và không làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh. Hỗ trợ, kiểm tra và giám sát việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại 7 tỉnh theo Quyết định 474/QĐ-LĐTBXH ngày 29/4/2020; Báo cáo số 71/BC-LĐTBXH ngày 08/5/2020 gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình lao động nước ngoài tại Việt Nam và một số giải pháp khắc phục ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong đó đề xuất một số giải pháp liên quan đến việc cấp phép lao động cho lao động nước ngoài sau khi số lao động này đã hoàn thành các thủ tục y tế do Bộ Y tế quy định.

Tổ chức, tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết số 42/NQ- CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, quyết định số 15/2020/QĐ- TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch ở các địa phương.

Chỉ đạo hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm thu thập thông tin về nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, tăng cường giao dịch việc làm trực tuyến, chủ động cung cấp nguồn lao động đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp; hướng dẫn người lao động thực hiện nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp và thông báo về việc tìm kiếm việc làm qua đường bưu điện.

Đồng thời, Cục Việc làm cũng nghiên cứu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt khẩn trương xây dựng và vận hành 01 ứng dụng điện thoại (App) về việc làm quốc gia để hình thành sàn giao dịch điện tử về việc làm, kết nối cung cầu lao động qua môi trường mạng cũng như thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, khai trình sử dụng lao động, thu thập, cập nhật thông tin thị trường lao động. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách hỗ trợ tại Nghị quyết số 42/NQ_CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ và quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Với những biện pháp, giải pháp cụ thể nhằm ứng ứng phó với những tác động của dịch COVID-19, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Việc làm đã có những hành động cụ thể để hỗ trợ cho thị trường lao động - việc làm. Qua đó, góp phần tháo gỡ những khó khăn đối với thị trường lao động - việc làm trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn có những diễn biến phức tạp, khó lường./.

Kim Liên