Người lao động đến nhận kết quả bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bắc Giang (Ảnh: Minh họa)

 

Công tác triển khai thực hiện:

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh rà soát nơi làm việc hiện tại của người lao động; gửi công văn số 1897/LĐTB&XH-LĐVL ngày 17/8/2022 của Sở Lao động - TB&XH về việc phối hợp đôn đốc người lao động nộp lại tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp không đúng quy định tới các doanh nghiệp nơi người lao động đang làm việc (108 trường hợp); phối hợp với cán bộ nhân sự đôn đốc người lao động nộp lại tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp sai quy định.

- Gửi thông báo số 235/TB-LĐTB&XH ngày 30/8/2022 của Sở Lao động -  TB&XH về việc nộp lại tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp sai quy định tới địa phương nơi người lao động cư trú đối với các trường hợp người lao động hiện tại không làm việc, không tham gia bảo hiểm thất nghiệp (129 trường hợp).

- Gọi điện liên hệ trực tiếp, nhắn tin điện thoại SMS, Zalo tới từng người lao động, nhờ người thân của người lao động để lấy thông tin liên hệ với người lao động để đôn đốc người lao động nộp tiền.

- Thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin kịp thời với cán bộ Bảo hiểm xã hội xác nhận lại các trường hợp người lao động có ý kiến phản ánh do chưa được nhận tiền hoặc đã nộp tiền thu hồi trợ cấp thất nghiệp.

Người lao động nộp hồ sơ nhận bảo hiểm thất nghiệp(Ảnh: Minh họa)

Kết quả thực hiện:

Tổng số phải thu hồi: 237 trường hợp với số tiền: 948.924.665 đồng.

- Đã thu hồi được: 101 trường hợp với số tiền: 347.199.736 đồng.

+ Thu hồi 64 trường hợp hiện nay đang làm việc tại các doanh nghiệp và 02 trường hợp đang hưởng chế độ hưu trí với tổng số tiền 202.550.435 đồng.

+ Thu hồi 28 trường hợp hiện tại chưa rõ tình trạng việc làm, với số tiền 144.649.301 đồng.

+ Có 07 trường hợp chưa nhận tiền tháng bị thu hồi đã kịp thời phối hợp với cán bộ Bảo hiểm xã hội kiểm tra, xác nhận có kết quả và đã thông tin lại người lao động. (Trong đó:01 trường hợp đang làm việc tại doanh nghiệp, 06 trường hợp không rõ tình trạng việc làm đã phản ánh).

Chưa thu hồi: 136 trường hợp với số tiền: 580.715.218 đồng.

+ Chưa thu hồi được 41 trường hợp đang làm việc tại các doanh nghiệp và 01 trường hợp đang hưởng chế độ hưu trí, với số tiền 237.613.974 đồng.

 + Chưa thu hồi được 94 trường hợp hiện tại chưa rõ tình trạng việc làm, với số tiền 340.631.644 đồng.

+ 01 trường hợp người lao động phản ánh chưa nhận tiền tháng bị thu hồi đã phối hợp gửi thông tin cho cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh đang chờ kết quả kiểm tra, xác nhận lại.

Khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện

- Một số trường hợp đã nộp tiền về cơ quan Bảo hiểm xã hội ngay sau khi nhận Quyết định về việc thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm và một số trường hợp chưa được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp tháng bị thu hồi tại cơ quan Bảo hiểm xã hội nhưng Bảo hiểm xã hội chưa cập nhật vào hệ thống do đó khi cán bộ Trung tâm liên hệ, gửi thông báo, đôn đốc đã nhận được một số phản ảnh bức xúc của người lao động;

- Một số trường hợp đã chuyển nơi cư trú và thay đổi số điện thoại, không liên hệ được;

- Một số doanh nghiệp sau khi nhận được công văn của Sở Lao động – TB&XH tỉnh chưa thực sự quan tâm đến việc phối hợp đôn đốc người lao động hiện tại đang làm việc tại doanh nghiệp nộp lại tiền do hưởng bảo hiểm thất nghiệp sai quy định;

- Một số trường hợp người lao động chưa có tiền nộp và không chấp hành việc nộp lại tiền.

Một số đề xuất biện pháp trong thời gian tới để công tác thu hồi đạt kết quả cao

+ Tiếp tục đôn đốc trong trường hợp người lao động đang tham gia đóng BHXH, BHTN, làm việc tại các doanh nghiệp.

+ Tiếp tục kiểm tra, rà soát chính xác lại toàn bộ các trường hợp còn lại phải thu hồi tiền hưởng TCTN, nhất là những trường hợp người lao động phản ánh đã nộp lại tiền hoặc chưa nhận tiền tháng bị thu hồi để tránh tình trạng gây bức xúc đến đối tượng bị thu hồi.

+ Tăng cường việc rà soát trước khi chi trả trợ cấp thất nghiệp để tránh trường hợp phải thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp vì số lượng người lao động bị thu hồi do có việc làm hiện nay vẫn tiếp tục gia tăng.

Trong thời gian tới Trung tâm Dịch vụ Việc làm đề nghị Sở Lao động – TB&XH thực hiện xử phạt đối với các trường - hợp vi phạm quy định về lập hồ sơ để hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 nhằm dặn đe, ngăn ngừa và niêm yết công khai tại đơn vị giải quyết chính sách Bảo hiểm hiểm thất nghiệp nhằm răn đe các trường hợp bị vi phạm.

 

PV